CIRCULAR INFORMATIVA 4/2023 RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ DEL PERÍODE DE CREMES DE RESIDUS AGRÍCOLES/FORESTALS.

Resolució de 27 d’abril de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la que es modifica el període de crema de marges de cultivu o d’eliminació de residus agrícoles/forestals.