Circular Informativa núm. 10 / 2017: Convocatòria de les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixement del valencià per a l’any 2017