Circular informativa núm. 15/17, sobre subvencions en matèria de memòria històrica, la Resolució de la qual es va publicar en el DOGV núm. 8015 de 05/04/2017