Circular informativa sobre ajudes a la promoció i realització de festivals de caràcter audiovisual

La subvenció té com a objecte el de fomentar la realització de festivals de caràcter audiovisual en els municipis de la Comunitat Valenciana.