Circular informativa sobre ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2016