Circular Informativa, subvencions per a la realització d’obres de primer establiment, o d’ampliació, millora, modernització, adaptació

Adequació o reforç d’instal·lacions esportives ja existents . El termini de sol·licitud és de 15 dies hàbils