Circular sobre ajudes per al foment d’activitats musicals

Subvencions per al foment d’activitats musicals com ara l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musicals, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musicals.