Circular sobre ajudes per al transport universitari

Estes ajudes tenen com a finalitat l’accés a la universitat als estudiants que residixen en poblacions diferents dels centres d’ensenyança universitaris.