Circulars Informatives de la FVMP de subvencions a entitats locals:

El termini de sol·licitud és de 10 dies en la CI 25/2022 i de 15 dies en la CI 26/2022

Circular Informativa 25/2022, subvencions per a cofinançar treballs o actuacions de conservació, protecció i recuperació dels elements de naturalesa immoble: arqueològics, arquitectònics, històric artístics, etnològics i paleontològics, que formen el patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, considerats béns d’interés cultural o de rellevància local de caràcter individual.
Circular Informativa 26/2022, ajudes per a la realització d’activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives dirigides a la població escolar d’entre tres i díhuit anys.