COMPUTE ANUAL DE JORNADA ENTITATS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL VALENCIANA