Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Convocatòria de les subvencions destinades a l’execució de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) per a l’exercici 2022.