Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

Convocatòria de sol·licituds d’ajuda a ajuntaments i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’any 2022 en relació amb les obres de condicionament de camins rurals.