Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Subvencions destinades al finançament parcial de les despeses corrents dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats de titularitat d’ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.