Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics.  A l’efecte d’aquesta convocatòria, s’entén com a espais escènics existents

aquells centres culturals o part d’aquests, les característiques dels quals són adequades per a la representació d’arts escèniques i musicals davant del públic, que es troben en alguna de les situacions previstes en les bases reguladores d’aquestes ajudes.