Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Convocatòries de subvencions, per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana i per a l’elaboració de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d’interés cultural de la Comunitat Valenciana.