Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Ajudes per a digitalització i de la restauració de documents d’arxius anteriors a l’any 1940, així com l’adquisició d’equipament per a la correcta conservació i utilització dels fons documentals, existents en els arxius municipals de la Comunitat Valenciana.