Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Ajudes per a la catalogació de béns immobles de pedra en sec, així com per a promoure la recuperació, manteniment, conservació i protecció de l’arquitectura de la pedra en sec en el nostre
territori.