Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Convocatòria d’ajudes destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021.