Convocatòria d’ajudes, que la Acadèmia Valenciana de la Llengua

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies considera necessari impulsar l’ús de la nostra llengua a través de les diferents estructures municipals de promoció del valencià.