Convocatòria de la V edició dels premis urbanisme, mobilitat, paisatge, habitatge i arquitectura amb perspectiva de gènere.

Resolució de 20 de gener de 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i la Conselleria de Política Territorial, Obres
Públiques i Mobilitat