Convocatòria per a 2022 de subvencions destinades a finançar a escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques.

El termini de presentació de sol·licituds és diferent per a cadascuna de les modalitats: del 18 al 31 de gener per a les escoles d’arts escèniques i de l’1 al 14 de febrer per a les escoles de música, i escoles de música i dansa