DECLARACIÓ DE SUPORT DE LA FEMP ALS DAMNIFICATS PER LES INUNDACIONS A LÍBIA

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, FEMP, en representació dels Governs Locals espanyols, manifesta el seu suport i solidaritat amb les persones afectades per les terribles inundacions patides a Líbia a causa del cicló Daniel.