DECLARACIÓ DELS SERVICIS SOCIALS COM A SERVICIS ESENCIALES

Declaració com a serveis públics essencials de l’Ajuntament, els recursos que integren els serveis socials municipals.