DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI

Els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets sense cap distinció. Els drets LGTBI són i seran sempre drets humans. Hem de treballar per un món d’absoluta
tolerància, llibertat i igualtat.