DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN EL DIA INTERNACIONAL PER A LA TOLERÀNCIA

El 16 de novembre de 1995, els Estats Membres de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) van aprovar la Declaració de Principis sobre la Tolerància,

posant en relleu el seu compromís en el desenvolupament i foment dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones, sense distincions per «raça» o ètnia, gènere, llengua, origen nacional, religió, discapacitat, així com a reclamar el compromís de lluitar contra la intolerància. En aquesta sessió, es va proclamar solemnement el 16 de novembre com Dia Internacional per a la Tolerància, realitzant una crida a totes les institucions públiques, inclosos els Governs, i a la societat civil en tots els països a fi de mobilitzar a l’opinió pública front del perill de la intolerància.

Com assenyala la Declaració de Principis: «La Tolerància consisteix en el respecte, l’acceptació i l’estima de la rica diversitat de les cultures del nostre món, de les nostres formes d’expressió i maneres diferents de manifestar la nostra condició humana. La fomenten el coneixement, l’actitud d’obertura, la comunicació i la llibertat de pensament, de consciència i de religió. La tolerància consisteix en l’harmonia en la diferència. No sols és un deure moral, sinó a més una exigència política i jurídica. La tolerància, la virtut que fa possible la pau, contribueix a substituir la cultura de guerra per la cultura de pau. Tolerància no és el mateix que concessió, condescendència o indulgència. Abans que res, la tolerància és una actitud activa de reconeixement dels drets humans universals i les llibertats fonamentals dels altres. En cap cas pot utilitzar-se per a justificar el trencament d’aquests valors fonamentals. La tolerància han de practicar-la els individus, els grups i els Estats».

La Declaració de Nacions Unides d’eixe mateix any recorda també que els actes d’intolerància, violència, terrorisme, xenofòbia, nacionalisme agressiu, racisme, antisemitisme, homofòbia, exclusió i discriminació perpetrats contra minories religioses, ètniques i lingüístiques, refugiats, treballadors migrants i altres grups vulnerables de la societat, així com altres actes de violència i intimidació contra persones que exerceixen el seu dret de lliure opinió i expressió, són amenaces per a la pau i la democràcia en el pla nacional i internacional, i un obstacle per al desenvolupament, preocupacions totes que donen lloc al compromís de xxx l’Assemblea Parlamentària/Ajuntament… xxx a impulsar accions i mesures a fi de previndre aquests problemes i eradicar estes conductes.

De forma inquietant, en diferents països de la Unió Europea s’han viscut situacions de delictes d’odi i discriminació xenòfoba, racista, islamòfoba, antisemita, sexista, misógina, intolerància per l’orientació sexual i identitat de gènere, per disfuncionalitat física i psíquica o altres, incloent-hi la intolerància religiosa i per opinió política i ideològica dirigides a determinats col·lectius i a la ciutadania en risc, que recorden les èpoques més fosques de persecució i expulsió de persones per les seues creences, valors o procedència. Són situacions que no són alienes a la nostra realitat, potser menys agreujades però de les quals no podem ni despreocupar-nos, ni inhibir-nos, ni tampoc guardar silenci.

Preocupada per aquests fets, xx l’Assemblea Parlamentària/Ajuntament… xxx considera que és un moment crucial perquè el conjunt de la societat democràtica i les seues institucions, expressen el rebuig de qualsevol acte d’intolerància, discriminació i delicte d’odi i invoquen els valors que promouen la convivència, el respecte, l’estima a la diversitat humana així com a la protecció de les llibertats i drets fonamentals.

L’Assemblea/ Ajuntament…  xxx, subscriu solemnement aquesta Declaració amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a la Tolerància, i invita al conjunt de les seues institucions, partits polítics, organitzacions socials i ciutadania al compromís amb les víctimes, a la sensibilització i educació per a la Tolerància i a continuar participant en la creació d’una societat plural, harmoniosa, justa, solidària, lliure, igualitària i respectuosa amb els valors i pensaments dels que vulguen viure’ls o expressar-los de manera democràtica, així com cap a l’estima a la diversitat de les manifestacions de la condició humana en el marc del respecte i protecció de la universalitat dels drets humans.

En la seu de l’Assemblea/ Ajuntament…, ………………. , …….. de novembre de 2017