DIA MUNDIAL DEL LIMFOEDEMA

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 10 de març de 2022, va aprovar per unanimitat la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat que s’adopte pels seus respectius Plens.