Distribució i calendari d´aplicació per al 2016 del finançament dels compartiments Fons d´Ordenació i Fons d´Impuls Econòmic, del Fons de Finançament a Entitats Locals, i es determinen les condicions de les operacions de crèdit