La Circular Informativa 5/2017. Convocatòria per a l’exercici 2017 les subvencions destinades a finançar el manteniment dels AEDL a la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 5/2015, de 5 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 7987, de data 24.02.2017).