La Circular Informativa 6/2017 . Bases reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.