La Circular Informativa 7/2017, que adjunte és relativa a les SUBVENCIONS per al foment de la PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LA TRANSPARÈNCIA I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA, durant l’exercici 2017