La Circular Informativa FVMP núm. 10 que adjunte és relativa a les subvencions dirigides a AJUNTAMENTS i MANCOMUNITATS amb les altres dirigides a entitats i associacions: Resolució de 26 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

El termini és de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGV. Per als Ajuntaments i Mancomunitats la subvenció té un import màxim de 15.000€ per sol·licitud sense que en cap cas la subvenció puga superar ni la quantitat sol·licitada ni el 85% del pressupost presentat. En la Circular figuren els enllaços als impresos necessaris. La Circular fa una referència a la convocatòria de subvencions dirigides  a Entitats i Associacions sense ànim de lucre