LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021.
Els beneficiaris són corporacions locals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a aquestes a les quals LABORA haguera concedit en l’exercici 2020 una subvenció per la contractació inicial o pròrroga del contracte de l’agent d’Ocupació i Desenvolupament Local.