MOCIO CONTROL I GESTIÓ PÚBLICA DE ENERGIA ELÈCTRICA

La Junta de Portaveus de l’FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 8 de novembre, en Polinyà del Xúquer ha adoptat  per unanimitat  la següent proposta de moció per a que es remeta a totes les Entitats Locals de la Comunitat, amb la finalitat de que s’adopte pels seus respectius plenaris la següent