Moció Dia Internacional de la Dona 8 de març

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), presidida per Rubén Alfaro Bernabé, alcalde d’Elda i president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i integrada per representants del PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PPCV, EUPV i CIUDADANOS, assistida pel secretari general, Vicent Gil Olmedo i per la vicesecretària, Eva Sanchis Bargues, en la reunió ordinària celebrada el dia 9 de febrer de 2016, ha adoptat per majoria dels seus membres, la següent proposta de moció contra la Corrupció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s’adopte pels seus respectius plenaris.

(aprovada per unanimitat en la Junta de Portaveus de la FVMP).