MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR CITRÍCOLA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Consell de la Federació Valenciana de Municipis i Provincies (FVMP), presidit per Rubén Alfaró Bernabé, alcalde D´Elda, en la reunió ordinària celebrada el día 1 de desembre de 2016, ha adoptat per unanimitat les següents Mocions peruè siguen remeses a totes les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat  que s´adopte pels seus respectius plenaris.