MOCIÓ PARA MANIFEST EL REBUIG MUNICIPAL DAVANT L’APROVACIÓ DEL RD 638/2016, DE 9 DE DESEMBRE, QUE HA MODIFICAT EL REGLAMENT DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC, A L’ESTABLIR NOVES LIMITACIONS ALS USOS DEL TERRITORI PER MOTIUS DE RISC D’INUNDABILITAT

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017, a Navarrés, ha adoptat per majoria, amb els vots a favor de: PSOE-PSPV, Compromis, Ciutadans i EUPV i l´abstenció del PP, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat