MOCIÓ PEL TANCAMENT DE COFRENTES

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 11 d’abril 2017, ha adoptat per majoria, (vots a favor: PSPV-PSOE, COMPROMÍS, i EUPV, vot en contra: PP, abstenció: CIUTADANS,) la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat