MOCIÓ PER A RECLAMAR AJUDES PER A REPOSAR ELS DANYS CAUSATS PEL TEMPORAL DE DESEMBRE DE 2016 EN LES PLATGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP),  en la reunió ordinària celebrada el dia 10 de gener de 2017, ha adoptat per unanimitat la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s’adopte pels seus respectius plenaris.