MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A ELIMINAR LA TAXA DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA

El Consell de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), presidida per Rubén Alfaro Bernabé, alcalde d’Elda, en la reunió ordinària celebrada el dia 1 de desembre de 2016, ha adoptat per majoria, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s’adopte pels seus respectius plenaris