MOCIÓ PER MILLORAR LA RELACIÓ EXISTENT AMB LES CONFEDERACIONS HIDROGRÀFIQUES

La Junta de Portaveus de l’FVMP reunida en data 10 de març de 2022, va aprovar per unanimitat, la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat que s’adopte pels seus respectius Plens.