MOCIÓ SEGURETAT

La Junta de Portaveus de l’FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 2017, ha adoptat per unanimitat la següent proposta de moció de seguretat perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s’adopte pels seus respectius plenaris.