Moció sobre la crisi dels refugiats sirians

(aprovada per unanimitat en la Junta de Portaveus de la FVMP reunida el 18 de novembre de 2015)