Moció sobre l’aprofitament de zones i instal·lacions recreatives dels municipis d’interior

La Junta de Portaveus de l’FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 2018, ha adoptat per unanimitat la següent proposta de moció per a que es remeta a totes les Entitats Locals de la Comunitat