Moció sobre lluita contra la pobresa energètica

(aprovada per unanimitat en la Junta de Portaveus de la FVMP reunida el 18 de novembre de 2015)