Moció sobre règim de Cotizació dels professionals que presten serveis en municipis de menys de 5000 hab.