Presidència de la Generalitat

Subvencions per al  suport a la realització d’activitats de manteniment, recuperació i reforestació dels boscos mediterranis als termes municipals dels pobles de l’Agenda AVANT, de Presidència de la GVA.