Presidència de la Generalitat

Ajudes per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques, en l’exercici de 2021