PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DELS CAPITALS CULTURALS VALENCIANES 2022

Escrit de 25 de març de 2021 de la Secretària Autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit Iranzo, a l´FVMP perquè es realitze la difusió.
BENEFICIARIS Capital Cultural de més de 5.000 habitants i Capital Cultural de menys de 5.000 habitants. Novetat: el període de capitalitat coincidirà amb l’any natural des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022.