REGULACIÓ DE LA SEGURETAT HUMANA I LA COORDINACIÓ DE LES EMERGÈNCIES ORDINÀRIES I DE PROTECCIÓ CIVIL EN PLATGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CRITERIS DE RISC PER A LA CLASSIFICACIÓ DE L’ÚS DE LES PLATGES.

Ordre 6/2021, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es desplega el Decret 67/2020, de 12 de juny, del Consell, de regulació de la seguretat humana i la coordinació de les emergències ordinàries i de protecció civil en platges de la Comunitat Valenciana, i s’estableixen els criteris de risc
per a la classificació de l’ús de les platges