Residus i sòls contaminats per a una economia circular

 La junta de portaveus de l’FVMP reunida en data 2 de juny de 2022, va aprovar per unanimitat, la següent proposta de moció PER A MODIFICAR LLEI 7/2022, DE 8 D’ABRIL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS PER A UNA ECONOMIA CIRCULAR , perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat que s’adopte pels seus respectius plens municipals.